Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2014

asan28
Reposted frommarusera marusera

February 04 2014

asan28
Naucz się do­ceniać to, co masz     
za­nim czas spra­wi, że do­cenisz to, co miałeś. 
— Bellaaa
Reposted fromdreamadream dreamadream
asan28
"Żadna wielka miłość nie umiera do końca. Możemy strzelać do niej z pistoletu lub zamykać w najciemniejszych zakamarkach naszych sec, ale ona jest sprytniejsza-wie jak przeżyć. Potrafi znaleźć sobie drogę do wolności i zaskoczyć nas pojawiając się kiedy jesteśmy cholernie pewni, że umarła, albo że przynajmniej leży bezpiecznie schowana pod stertami innych spraw."
— Jonathan Carroll, 'Poza ciszą'
Reposted fromjulkam julkam
asan28
9028 ff62 500
Różewicz
Reposted fromnylony-z-baltony nylony-z-baltony
asan28
Wypłakałem za tobą
Oczy niebieskie, królewskie i pieskie;
Wypłakałem za tobą
Morze ogromne, lubowne, żeglowne:

Po tym morzu ty płyniesz,
Do mnie ty płyniesz,
Do mnie!

Niech cię dobre bogi!
Niech cię dobre wiatry
I obłoki białe, dobre!
Wszystko dobre, piękne modre!
Na wybrzeżu ja tu stoję,
Słyszysz, modlę się i modlę!

Niech cię dobre bogi!
Niech cię dobre wiatry
I obłoki białe, dobre!
Wszystko dobre, piękne modre!
Na wybrzeżu ja tu stoję,
Słyszysz, modlę się i modlę!

Wypłakałem za tobą
Oczy niebieskie, królewskie i pieskie;
Wypłakałem za tobą
Morze ogromne, lubowne, żeglowne:

Po tym morzu odpływasz,
Ode mnie odpływasz,
Ode mnie!

Niech cię dobre bogi!
Niech cię dobre wiatry
I obłoki białe, dobre!
Wszystko dobre, piękne modre!
Na krawędzi ja tu stoję,
Gdy poruszę się, to po mnie.

Niech cię dobre bogi!
Niech cię dobre wiatry
I obłoki białe, dobre!
Wszystko dobre, piękne modre!
Na krawędzi ja tu stoję,
Gdy poruszę się, to po mnie.
— sdm
Reposted fromlubiew0 lubiew0
asan28
Odchodź, wracaj, płacz, przepraszaj. Ale nigdy ze mnie nie rezygnuj.
Reposted fromdzizaa dzizaa viaasan29 asan29

February 03 2014

asan28
5626 9e0a
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii
asan28
6140 b842
Reposted fromkaszamannaa kaszamannaa
asan28
2605 5069 500
Reposted fromLarcz Larcz viaasan29 asan29
asan28
2484 7adb 500
Reposted fromGUERRERO1122 GUERRERO1122

January 31 2014

asan28
4969 e0c2
Reposted fromyuuiza yuuiza
asan28
5230 fef8
Reposted fromscorpix scorpix
6625 769e 500
Reposted fromdanasaurusrex danasaurusrex
asan28
Świat nie sprzyja dzisiaj związkom..
— sokół
Reposted fromzoi zoi
asan28
6319 b9ae
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
asan28
6352 ae35
Reposted fromTLC2 TLC2
asan28
6375 08e7
Reposted fromfavourites favourites
asan28
6389 6264
asan28
6399 591a
Reposted fromacetylocoa acetylocoa
asan28
6606 b750
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl