Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2014

asan28
asan28
Będziesz żałować nie dziś, nie jutro, ale za 10-20 lat. Będziesz żałować, bo mogłeś zdobyć świat, a poddałeś się rutynie
Reposted fromsohard sohard

January 30 2014

asan28
Proste prawa życia

1. Prawo wzajemności. 
Zanim osądzisz błędy innych, zwróć uwagę na własne błędy. Ten, kto rzuca błotem, nie może mieć czystych rąk.

2. Prawo bólu. 
Obrażony człowiek zadaje ból innym.

3. Prawo wyższego poziomu. 
Przechodzimy na wyższy poziom dopiero wtedy, gdy zaczynamy traktować innych lepiej, niż oni nas traktują.

4. Prawo bumerangu. 
Kiedy pomagamy innym – pomagamy jednocześnie samym sobie.

5. Prawo młotka. 
 Nigdy nie sięgaj po młotek, by zabić komara na czole współrozmówcy.

6. Prawo wymiany.
 Zamiast ustawiać innych na miejsca, postaw siebie na ich miejscu.

7. Prawo nauki. 
 Każdy człowiek, jakiego spotykamy na swojej drodze, może nas czegoś nauczyć.

8. Prawo charyzmy. 
 Ludzie interesują się człowiekiem, który interesuje się nimi.

9. Prawo 10 punktów. 
 Wiara w najlepsze cechy innego człowieka powoduje, że zaczyna on te cechy przejawiać.

10. Prawo sytuacji. 
 Nigdy nie doprowadzaj do tego, by sytuacja znaczyła dla ciebie więcej, niż relacje.

11. Prawo Boba.
 Kiedy Bob ma problemy, to oznacza, że największym problemem jest Bob.

12. Prawo dostępności.
 Autoironia i umiejętność śmiania się z siebie pomaga innym czuć się z nami swobodnie.

13. Prawo okopów. 
 Kiedy szykujesz się do bitwy, wybieraj dla siebie takie okopy, żeby zmieścili się w nich przyjaciele.

14. Prawo rolne.
 Wszystkie relacje można i należy kultywować.

15. Prawo 101%.
 Znaleźć jeden procent, z którym się zgadzamy i skierować tam 100 procent swoich wysiłków.

16. Prawo cierpliwości.
 Podróż z innymi zawsze przebiega wolniej, niż podróż w pojedynkę. Jeśli chcesz zajść daleko – idźcie razem, jeśli chcesz iść szybko – idź sam.

17. Prawo drugiej strony medalu.
 Prawdziwy sprawdzian relacji nie polega na tym, w jakim stopniu jesteśmy lojalni wobec przyjaciół, którym idzie źle. Polega on na tym, jak bardzo cieszymy się, gdy osiągają oni sukces.

18. Prawo współpracy.
 Wspólna praca zwiększa prawdopodobieństwo wspólnego sukcesu.
Reposted fromkyte kyte viaasan29 asan29
asan28
5312 8386 500
Reposted fromnyaako nyaako viaasan29 asan29
asan28
Nie będę za Tobą płakać. Nie zamknę się w pokoju i nie puszczę melancholijnych piosenek, bo znowu Cię nie ma. Odszedłeś? Trudno, widocznie tak miało być. To nie to, że ja jestem niewystarczająco dobra, tylko Ty jesteś wystarczająco głupi, aby wybrać łatwiejszą opcję i po prostu pójść tam, gdzie nie trzeba się starać.
— esperer
Reposted fromjakgorzkaczekolada jakgorzkaczekolada
asan28
6535 6f17
minimalnie
Reposted fromwiemnajlepiej wiemnajlepiej viaasan29 asan29
asan28
6078 2600 500
Reposted fromxtoffifeex xtoffifeex viaasan29 asan29
asan28
Wszystkie dni zdają się być takie same, gdy przestajemy zauważać dobre rzeczy, które nam się przytrafiają
— Paulo Coelho
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaasan29 asan29
asan28
-Gdzie byłaś?
-Na spacerze.
-Śmierdzisz papierosami i męskimi perfumami, dziecko!
-Pachnę miłością mojego życia, mamo!
— tak prawdziwe.
Reposted fromkiedybuchniemajem kiedybuchniemajem viaasan29 asan29
asan28
8536 9097
Reposted fromkaiee kaiee
asan28
Reposted fromBertIsTheWord BertIsTheWord

January 29 2014

asan28
Reposted fromlady-myrkur lady-myrkur
asan28
8569 7840 500
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal
asan28
0137 6a11 500
Reposted fromallnight allnight
asan28
Raz w życiu zdarza się facet, z którym nadajesz nazwy gwiazdom.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaasan29 asan29
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl